matematykaszkolna.pl
Zbieżność szeregu Ala: jak zbadać zbieżność tego szeregu? szereg(n=1 do niesk) 1ln n
15 sty 02:30
Bleee: Dla n>1:
 1 1 
n < en ⇒ ln n < n ⇒

>

 ln n n 
Kryterium porownawcze
15 sty 02:45