matematykaszkolna.pl
Probabilistyka. przeciętniak: Prawdopodobieństwo całkowite: Producent procesorów w jednym procesie technologicznym na dwóch liniach produkcyjnych wytwarza procesory dwurdzeniowe, po czym klasyfikuje je jako jeden z trzech modeli w zależności od sprawności. 5% rdzeni z linii A oraz 10% z linii B nie spełnia standardu. Procesor z dwoma rdzeniami spełniającymi standard klasyfikowany jest jako model I jakości, procesor z jednym takim rdzeniem klasyfikowany jest jako model II jakości. Oblicz proporcję procesorów I i II jakości na rynku wiedząc, że linia A produkuje 25% procesorów, a linia B 75%. Nie wiem czy dobrze wykonuje to: P(X|A)=0,05 P(A)−>25% P(X|B)=0,10 P(B)−>75% P(X)= 0,05*0,25+0,1*0,75=...
15 sty 00:02
Pytający: Źle, nie rozróżniasz procesorów od rdzeni. A czym jest Twój X trzeba się domyślić. Zacznij od porządnych oznaczeń.
15 sty 00:41