matematykaszkolna.pl
Wyznaczyć rzut prostokątny prostej k na płaszczyznę π Moth: k : (x, y, z) = (1, 0, 0)+r(2, −1, 1) π : (x, y, z) = (1, 1, 1)+s(1, 1, 0)+t(2, 1, −1), r, s, t ∈ R Witam bardzo proszę o rozwiązanie powyższego przykładu, abym sam mógł zrobić następne przykłady.
15 sty 00:01
Pytający: • p1 = punkt przecięcia prostej k z płaszczyzną π, • n = wektor normalny płaszczyzny π, • q = punkt różny od p1 należący do prostej k, • m = prosta o wektorze kierunkowym n (czyli prostopadła do π) przechodząca przez q, • p2 = punkt przecięcia prostej m z płaszczyzną π, • szukany rzut prostokątny = prosta przechodzącą przez p1 i p2
15 sty 01:11