matematykaszkolna.pl
Udowodnij nierówność Nika: udowodnij że gdy a i b są dowolnymi rzeczywistymi takimi że a<b, to a3−a2+a<b3−b2+b
14 sty 23:22
uczennica Kaja: Niech f(x)=x3−x2+x f'(x)=3x2−2x+1 f'(x)>0 dla każdego x∊ℛ funkcja jest ściśle rosnąca w całej dziedzinie a<b ⇒ f(a)<f(b) ⇔ a3−a2+a<b3−b2+b c.n.u
15 sty 00:27