matematykaszkolna.pl
Jak ugryźć taką całkę? MatZdzis: Jak ugryźć taką całkę?
 dxdy 
∫∫

 (2x−y+2)2 
R R=[0,2]x[0,1]
14 sty 21:45
MatZdzis: Jak zrobię tradycyjnie ( tak, jak całki funkcji wymiernych), to dostanę równanie z dwiema niewiadomymi.
14 sty 21:46
jc:
 dy 1 1 1 
01

= [

]y=0y=1=


 (2x−y+2)2 2x−y+2 2x+1 2x+2 
 dy 1 1 
całka = ∫02 dx ∫01

= ∫02(


)dx
 (2x−y+2)2 2x+1 2x+2 
 1 1 1 
=

[ln(2x+1) −ln(2x+2)]x=2x=2=

(ln 5 − ln 6 + ln 2) =

ln 5/3
 2 2 2 
14 sty 22:02
MatZdzis: Dziekuję
14 sty 22:25