matematykaszkolna.pl
Baza Justyna: Dla jakich wartości parametrów a,b,c wektory tworzą bazę przestrzeni 3 wymiarowej. e1 = [1, −1, 0] e2 = [1, 0, −1] e3 = [a, b, c] Jak mam się do tego zabrać?
14 sty 19:24
Blee: łatwej sprawdzić dla jakich NIE będzie tworzyć
14 sty 19:30
Blee: 1) e3 = k*e1 ; gdzie k∊R|{0} czyli, gdy:
a = k  
b = −k
c = 0 
2) e3 = k*e2 ; gdzie k∊R|{0} czyli, gdy:
a = k  
b = 0
c = −k 
3) e3 = k*e1 + j*e2 ; gdzie k,j ∊ R|{0} czyli, gdy:
a = k + j  
b = −k
c = −j 
wtedy te wektory NIE BĘDĄ tworzyć przestrzeni 3−wymiarowej
14 sty 19:33
Justyna: OK chyba rozumiem, ale jak np wyrazić w takiej bazie wektor [a,b,c] albo [a,c,b]
14 sty 19:37
Justyna: Np. k + j + k + j = a?
14 sty 19:46
ABC: oblicz sobie wyznacznik macierzy 3x3 zbudowanej na tych wektorach wyjdzie ci a+b+c , czyli odpowiedź na twoje pytanie: dla takich dla których a+b+c≠0
14 sty 19:55
Blee: co
14 sty 19:55
Justyna: Chyba nie rozumiem
14 sty 21:22
Justyna: Znaczy macierz wygląda [k −k 0] [j 0 −j] [k+j −k −j] chyba o tą chodzi ale nie wiem co z tego wynika
14 sty 21:24
Justyna: .
15 sty 16:08
Blee: 1 −1 0 1 0 −1 a b c
15 sty 16:12
Justyna: Wyznacznikiem tego jest a+c+b tak, ale dalej nie rozumiem jak mam wyrazić w tym wektor [a,b,c]
15 sty 16:28
Blee: i wyznacznik ma być RÓŻNY od zera więc każdy wektor RÓŻNY od [k,j, −k−j] będzie spełniał warunki zadania
15 sty 16:35
ABC: ciężki przypadek ... co rozumiesz przez słowo wyrazić? interpretacja geometryczna cię interesuje, nie możesz sobie wyobrazić jak wyglądają wektory [a,b,c] spełniające warunek a+b+c≠0 ?
15 sty 16:35
Justyna: Po prostu mam przedstawić to jeszcze dla wektorów a,c,b i c,a,b i nie wiem jaka jest róźnica
15 sty 18:03