matematykaszkolna.pl
h poziomka: rysunekoblicz moment bezwładnosci, oś obrotu znajduje się w odległosci L/4 od początku
14 sty 19:11
daras: Co więcej wiadomo, czy są podane masy kul? pręta, jego długosć?
14 sty 20:18