matematykaszkolna.pl
Wykaż Dominik: W trójkącie prostokątnym ABC, w którym ∠ACB = 90 stopni, poprowadzono wysokość CD. Liczby r, r1 i r2 są odpowiednio długościami promieni okręgów wpisanych w trójkąty ABC , ACD i BCD. Wykazać, że wtedy r + r1 + r2 = |CD|.
14 sty 18:47
a@b: rysunek x+y= c , |CD|=h W ΔABC : 2r=a+b−c w ΔADC : 2r1=x+h−a w ΔBDC : 2r2= y+h−b + ============== 2(r+r1+r2)= (x+y) −c+2h = c−c+2h r+r1+r2=h=|CD c.n.w.|
14 sty 20:07
Dominik: W ΔABC : 2r=a+b−c w ΔADC : 2r1=x+h−a w ΔBDC : 2r2= y+h−b Jak się nazywa to twierdzenie według którego takie założenia nastąpiły?
14 sty 21:43
Dominik: Dobra juz wiem, nie ma pytania. Dzieki!
14 sty 22:01
a@b: emotka
14 sty 22:02