matematykaszkolna.pl
Wektory Mikolaj: Wskazać współrzędne wektora v=[1,1] w bazie kanonicznej α=(e1,e2), e1=(1,0), e2=(0,1) I bazie α'=(e'1, e'2) jeżeli e'1= 5e1+2e2, e'2=3e1 + e2
14 sty 18:38