matematykaszkolna.pl
Złożoność algorytmu sortowania Julia: Czy ktoś mógłby w jakiś prosty sposób udowodnić: 1. Sortowanie przez scalanie (merge sort) uporządkuję n−elementowy ciąg w maksymalnym czasie ( n * log2 n) 2. Szybkie sortowanie (quick sort) uporządkuje n−elementowy ciąg w średnim czasie ( n * log2 n )
14 sty 17:58