matematykaszkolna.pl
Szeregi Ala: Skąd to się bierze? ∑(od 1 do niesk) xn−1 = 11−x gdzie to −1 znika?
14 sty 17:08
Pytający:
 1 
n=1xn−1 = ∑n=0x(n+1)−1 = ∑n=0xn =

 1−x 
14 sty 17:12