matematykaszkolna.pl
wysokość trójkąta kuba: Udowodnij, że w dowolnym trójkącie ABC (oznaczenia standardowe, 2p − obwód) ha (wysokość opuszczona z wierzchołka A = 2p * sin(β/2) * sin(γ/2) / cos (α/2)
14 sty 16:20