matematykaszkolna.pl
nierosnosc tryg matematofil: Isin(x)2I<1 moge zapisac x=R−{π/2 +kπ}?
14 sty 14:25
Pytający: Dobrze, acz wypada doprecyzować, że k jest całkowite. I ewentualnie może różnicę zbiorów musisz zapisać jako "\". x = ℛ \ {π/2 + kπ: k∊ℤ} // ℤ to zbiór liczb całkowitych, być może inaczej go oznaczasz
14 sty 14:37