matematykaszkolna.pl
Probabilistyka bartekkk1: Probabilistyka Wśród mieszkańców dużych miast (powyżej pół miliona mieszkańców) partia X ma 19% poparcia. W całej populacji jej poparcie to 13%. Jeśli wyborcy z dużych miast stanowią 11% wszystkich wyborców, to jaki stanowią odsetek wyborców partii X?
14 sty 13:58
Pytający: P // cała populacja D // mieszkańców dużych miast
0,19*D 0,19*0,11*P 209 

=

=

≈ 16,08%.
0,13*P 0,13*P 1300 
14 sty 14:23
bartekkk1: Super, dzięki !
14 sty 14:36