matematykaszkolna.pl
Probabilistyka bartekkk1: Probabilistyka ! Określ prawdopodobieństwo warunkowe zdarzeń P(A|B), P(B|A) A = wynik na kości sześciennej wynosi 2 lub 3 B = wynik na kości sześciennej jest parzysty P(A|B), P(B|A) A = suma wyników na 2 kościach sześciennych wynosi więcej niż 7 B = wynik na jednej z kości wynosi więcej niż 3 P(A|B), P(B|A) A = suma wyników na 2 kościach sześciennych wynosi 7 B = wynik na pierwszej kości wynosi więcej niż 3 P(A|B) A = wśród 3 kart wylosowanych z małej talii jest dama B = wszystkie wylosowane karty są kierem P(A|B) A = wśród 4 kart wylosowanych z dużej talii wszystkie są tego samego koloru B = w wylosowanych kartach jest co najmniej jedna figura
14 sty 00:50
Blee: a)
 1 
P(A|B) =

<−−− trzy parzyste ... jedna spełnia warunek zdarzenia A
 3 
 1 
P(B|A) =

<−−− dwie liczby ... jedna spełnia warunek zdarzenia B
 2 
inne ... analogicznie
14 sty 01:15