matematykaszkolna.pl
proste k i l olala: Na rysunku(link) przedstawiono trójkąt ABC, w którym |AB| = |BC|. Pole tego trójkąta jest równe 27. Przez punkt A poprowadzono prostą l prostopadłą do prostej k. Wyznacz równania prostych k i l. https://imgur.com/RKJ02pV
13 sty 23:07
a@b: rysunek
 1 
h=6 P=

|AC|*6=27 ⇒ |AC|=9
 2 
to A(−9/2, 0) , C(9/2,0)
 6 4 
Współczynnik kierunkowy prostej k : ak=

=

 
9 

2 
 3 
 3 
to współczynnik kierunkowy prostej l ⊥ k : al= −

 4 
prosta k ma równanie : y=ak(x−xB)+yB ⇒ y=..... prosta l : y= al(x−xA)+yA ⇒ y=.....
14 sty 00:05