matematykaszkolna.pl
wysokość walca, objętość olala: Przyjmijmy, że oscypek ma taki kształt, jak pokazano na rysunku poniżej (link), tzn. składa się z dwóch stożków o jednakowych wysokościach i walca. Wszystkie trzy figury mają taki sam promień podstawy. Jaka powinna być wysokość walca, jeśli cały oscypek ma mieć długość 24 cm, a suma objętości obu stożków jest równa objętości walca? https://imgur.com/Ogu6IIi
13 sty 23:01
Jolanta:
 3 
πr2*Hw=2*

πr2*Hs
 3 
 2 
Hw=

Hs dasz radę dalej ?
 3 
13 sty 23:11
Jolanta:
 1 
oczywiście 2*

πr2*Hs
 3 
13 sty 23:12
olala: chyba nie do końca
13 sty 23:33
Jolanta: czego nie rozumiesz ?
13 sty 23:38