matematykaszkolna.pl
kino, miejsca siedzące i rzędy olala: W pewnym kinie w każdym rzędzie liczba miejsc siedzących jest o 5 większa od liczby wszystkich rzędów. Właściciel kina zdecydował się wymienić wszystkie krzesła. Okazało się wówczas, że będzie trzeba wyrzucić z każdego rzędu po 3 krzesła, a liczba rzędów musi się zmniejszyć o jeden. Po tej wymianie w kinie będzie łącznie 418 miejsc. Ile rzędów liczyło kino przed wymianą krzeseł?
13 sty 22:56
ABC: było przed: 20 rzędów po 25 krzeseł =500 miejsc jest po: 19 rzędów po 22 krzesła =418 miejsc
13 sty 23:19