matematykaszkolna.pl
jak wyznaczyc asympoty asymptoty123: wyznaczyc i asymptoty wykresu funkcji
 2x2 + 8x + 6 
a) f(x) =

 x2 + 2x − 3 
13 sty 22:55
asymptoty123: nikt nicemotka
13 sty 23:18
jc:
 4x+12 
f(x)=2+

 (x+3)(x−1) 
Asymptota w +: y=2 Asymptota w −: y=2 Asymptoty pionowe: x=1 i x=−3
13 sty 23:24
jc:
 4 
Oj, f(x)=2+

 x−1 
Asymptota pionowa w x=1. Asymptoty w + i w −: y=2.
13 sty 23:26