matematykaszkolna.pl
sin, cos i tg olala: Dla kąta ostrego α wiadomo, że sin α = 5 /3. Oblicz wartość wyrażenia |tg2α−1cosα|.
13 sty 22:53
Saizou : rysunek skoro α to kąt ostry, to (patrz rysunek) x z tw. Pitagorasa wartości pozostałych funkcji z definicji
13 sty 22:56
olala: Czy jeżeli x wyszedł mi 4a to jest na razie w porządku?
13 sty 23:04
Tadeusz: nie
13 sty 23:16
Jolanta: 9a2−5a2=x2 4a2=x
13 sty 23:22
Szkolniak: x=2a
13 sty 23:22
Tadeusz: to x=
13 sty 23:23