matematykaszkolna.pl
objętośc walca rafał: Z prostopadłościennego klocka o wymiarach 5 cm × 4 cm × 6 cm należy wyciąć walec tak, aby jego podstawy były równoległe do dwóch równoległych ścian prostopadłościanu. Jaką największą objętość może mieć tak otrzymany walec?
13 sty 22:04
janek191: V1 = π*22* 6 = 24 π V2 = π*22*5 = 20 π V3 = π*2,52*4 = 25 π
13 sty 22:09