matematykaszkolna.pl
rzutowanie prostokątne wektorów Aragooorn: mam rzutować prostokątnie wektor a(2, 3, −5) na wektor b(−8, 0, 5), nie ten wektor co powstanie po rzutowaniu to u i obliczyć długość u. z własności iloczynu skalarnego mam cosα = (<a,b>/|a|*|b|) i cosα = |u|/|a| teraz przyrównuje i mam |u| = (<a,b>/|b|) <a,b> = −9 i |b| = 13 ale z tego wychodzi mi |u| jako ujemna liczba , a przecież norma nie może być ujemna, gdzie jest błąd?
13 sty 21:08
Aragooorn: niech*
13 sty 21:08
Aragooorn: ok widzę błąd, to nie jest ten sam cosinus
13 sty 22:28