matematykaszkolna.pl
Funkcje Kuba152: Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x) = log4( x2 + 4x + 20 ) x2 + 4x + 20 Δ= −24 Współrzędna y wierzchołka paraboli −Δ4a = −(−24)4 = 6 x2 + 4x + 20 ≥ 6 log4( x2 + 4x + 20 ) ≤ log46 Zrobiłem coś takiego ale wydaje mi się, że jest źle. Mógłby ktoś pomóc ?
13 sty 21:05
ABC: ze wzorów skróconego mnożenia jedź: x2+4x+20=x2+4x+4+16=(x+2)2+16 czyli zbiorem wartości tej funkcji jest przedział <16,+) przyłóż logarytm i gotowe
13 sty 21:07
Leszek: Dziedzina = R Wyznacz najmniejsza i najwieksza wartosc funkcji g(x ) = x2 +4x +20 gmin = 16 , fmin ( 16) = 2 , gmax = , fmax = ZW f(x) = ......
13 sty 21:10
Kuba152: Dziękuję ! emotka
13 sty 21:24