matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Student : Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła wynosi 0,5. Niech zmienna losowa X oznacza liczbę rzutów do momentu wyrzucenia orła. a) Podać rozkład zmiennej losowej X. b) Obliczyć wartość oczekiwaną oraz odchylenie standardowe zmiennej losowej X.
13 sty 20:23
Blee: wpisz sobie w 'internety': rozkład geometryczny
13 sty 20:25
V: albo idż rano do biblioteki, podręczniki może trochę zakurzone ale nie gryzą
13 sty 20:53