matematykaszkolna.pl
Minor macierzy wedwemd: Czy jak się liczy minor macierzy to można wykreślać tylko kolumny czy wiersze także można?
13 sty 20:05
Leszek: To i to !
13 sty 20:11
wedwemd: −2 k+1 2k 0 2 3 2 k−1 k k 1 0,5 A w takiej oto macierzy, żeby z wyznacznika obliczyć parametry mogę wykreślić drugi wiersz, żeby uzyskać minor ?
13 sty 20:14
Leszek: Tak
13 sty 20:18
Des: Ale wyznacznik istnieje tylko w przypadku macierzy kwadratowej, a to jest 4x3 Jakie jest polecenie?
13 sty 20:19
Leszek: Po wykresleniu jednego wiersza otrzymamy macierz 3x3 ktorej wyznacznik nazywamy minorem .
13 sty 20:21
wedwemd: Polecenie to wyznaczyć rząd macierzy
13 sty 20:35
Leszek: Dlatego oblicz minory !
13 sty 20:38