matematykaszkolna.pl
aksjomat Wolfik: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których suma odwrotności dwóch różnych pierwiastków równania (m+2)x2+2mx+1=0 jest mniejsza od 8 mamy 3 założenia: 1. Δ>0
 1 1 
2.

+

<8
 x1 x2 
3. m≠2 1.Δ=4m2−4m−8>0 m1=−1 m2=2 m∊(−,−1)U(2,+)
 1 1 
2.

+

<8
 x1 x2 
x1+x2 

<8
x1x2 
−2m<8 m>−4 m∊(−4,+) jak uwzględnić 3 warunek? mamy wtedy przypadek funkcji liniowej
13 sty 18:14
salamandra: 3. m≠−2 wspólna część to m∊(−4; −1) U (2; ) \ {−2}
13 sty 18:21
Wolfik: dziękujęemotka
13 sty 18:22