matematykaszkolna.pl
2 zadania, amplituda i boki trójkąta rafał: 1. Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem R = log AA0, gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, A0 = 10−4 cm jest stałą nazywaną amplitudą wzorcową. 24 sierpnia 2016 roku we Włoszech miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6 w skali Richtera. Amplituda tego trzęsienia ziemi wynosiła: A. 1000 cm B. 10 cm C. 1m D. 60 cm 2. Boki trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 2. Pole tego trójkąta jest równe: A. 30 B. 24 C. 40 D. 48
13 sty 13:35
ite: W zadaniu 1. wystarczy wstawić podane wartości do podanego wzoru, z czym masz problem? Zad.2. twierdzenie Pitagorasa + własności ciągu arytmetycznego. a1+a3=2*a2
13 sty 13:45