matematykaszkolna.pl
Do wykresu funkcji wykładniczej n: Do wykresu funkcji wykładniczej określonej wzorem f (x) = ax – 2 + b, dla każdego x ∈ R, należy punkt o współrzędnych (3, –4), a zbiorem jej wartości jest przedział (−92 ,+) (rysunek w linku, rysowanie tutaj chyba mnie przerosłoemotka ). Wyznacz wzór funkcji f. https://imgur.com/5zochZh
13 sty 11:53
Jerzy:
 9 
f(3) = a3 − 2 −

= −4 ⇔ a3 = −4 + 6,5 = 2,5 ⇔ a = 32,5
 2 
f(x) = (32,5)x − 2 − 4,5
13 sty 12:00
Jerzy: Upss.. pomyłka.
 1 
a3 − 2 − 4,5 = − 4 ⇔ a =

 2 
 1 
f(x) = (

)x − 2 − 4,5
 2 
13 sty 12:07