matematykaszkolna.pl
W równoległoboku ABCD bok DC ma długość dwukrotnie większą n: W równoległoboku ABCD bok DC ma długość dwukrotnie większą od długości promienia okręgu r opisanego na trójkącie ABD (rysunek w linku, niestety nie jestem sobie w stanie poradzić z rysowaniem tutajemotka ). Wiedząc, że kąt ostry tego równoległoboku ma miarę 30°, wykaż, że stosunek długości sąsiednich boków równoległoboku ABCD jest równy 3/2 . https://imgur.com/TtQHOsI
13 sty 11:33
Saizou : rysunek ΔABD jest prostokątny (30, 60, 90), ponieważ kąt ADB jest oparty na średnicy. |AB|=2r, ponieważ |AB|=|CD| (z własności równoległoboku) Wówczas mamy |BD|=r |AD|=r3, zatem
|AD| r3 3 

=

=

|BD| 2r 2 
13 sty 12:27