matematykaszkolna.pl
Pochodna M: Wiecie może od czegp tu zacząć? napisz rownania stycznych do wykresu funkcji f(x) = x2 przecinających osie układu współrzędnych xOy w takich punktach A i B, aby AOB miał pole 2.
13 sty 01:20
Blee: 1) wzór na styczną do funkcji f(x) w punkcie C(x0,y0) y = f'(x0)*(x−x0) + f(x0) ⇔ y = 2x0(x−x0) + x02 ⇔ y = x0(2x − 2xo + xo) ⇔ ⇔ y = x0(2x − x0) 2) punkty przecięcia się z osiami: a) z osią OX
 x0 
0 = x0(2x−x0) −> (dla x0 ≠ 0 mamy wtedy) x =

 2 
b) z osią OY y = −x02 3) zauważ, że otrzymujesz trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości:
 x0 
|

| oraz |−x02|
 2 
 x0 x03 
PΔ = |

|*|−x02| = |

| = 2 ⇔ x0 = ±34
 2 2 
4) wracamy do do wzoru stycznej i podstawiamy te x0 5) SPRAWDZAMY
13 sty 01:33
Blee: tfu ... zapomniałem podzielić przez 2 w polu ... więc x0 = ± 2 (o wiele ładniejsza liczba emotka )
13 sty 01:34
Blee: rysunek na rysunku zaprezentowana JEDNA z dwóch stycznych spełniających ten warunek ... zauważ, że faktycznie − masz trójkąt o przyprostokątnych równych 1 i 4 ... więc pole tego trójkąta to faktycznie 2[j2]
13 sty 01:36
M: Dzieluję bardzo za wytłumaczenie sama bym na to nie wpadla
13 sty 09:10