matematykaszkolna.pl
wzór ogólny funkcji f w postaci ogólnej nieJa: Liczba 10 jest miejscem zerowym funkcji kwadratowej f. Funkcja ta jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy x ∈ 〈4, +), a w przedziale 〈6, 8〉 przyjmuje wartość największą równą –5. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej.
13 sty 00:28
Blee: 1) Liczba 10 jest miejscem zerowym funkcji kwadratowej f. Oznacza, że mamy funkcję postaci: f(x) = a(x−10)(x−b) 2) Funkcja ta jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy x ∈ 〈4, +). Oznacza, że xwierzchołka = 4 oraz, że a>0 3) a w przedziale 〈6, 8〉 przyjmuje wartość największą równą –5. A to ZAPRZECZA temu co masz podane w (1) i (2) i się 'kupy nie trzyma' SPRAWDŹ ZADANIE
13 sty 00:44
Jolanta: miejsce zerowe czyli y=0 dla x=10 dla x=4 jest wierzchołek ,wierzchołeek jest osia symetrii paraboli ,mozemy oblicyć drugie miejsce zerowe
 x1+10 
4=

 2 
x1=−2 mamy dwa miejsca zerowe czyli zapisujemy w postaci iloczynowej y=a(x+2)(x−10) jeżel parabola rosnie w przedziale <6,8> to wartośc najwieksza −5 jest dla x=8 −5=a(8+2)(8−10) −5=a*(−20)
 1 
a=

 4 
 1 
y=

x2−2x−5
 4 
13 sty 02:04
Jolanta:
 1 
y=

(x+2)(x−10)
 4 
 1 
y=

(x2−10x+2x−20)
 4 
 1 
y=

x2−2x−5
 4 
13 sty 11:58