matematykaszkolna.pl
Punkt C = (4, 10) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego Justyna: Punkt C = (4, 10) jest wierzchołkiem trójkąta równoramiennego o podstawie AB, a punkt K = (3, 6) jest środkiem boku BC tego trójkąta. Wiedząc, że wysokość trójkąta ABC opuszczona z wierzchołka C zawiera się w prostej o równaniu y = x + 6, wyznacz współrzędne wierzchołka A tego trójkąta.
13 sty 00:27
Blee: 1) Masz współrzędne K (środek odcinka |BC| ) oraz punktu C ... wyznaczasz współrzędne punktu B 2) Prowadzisz prostą, PROSTOPADŁĄ do wysokości podanej w zadaniu, przechodzącą przez punkt B 3) Wyznaczasz punkt przecięcia się tych prostych jako punkt S 4) S będzie także środkiem odcinka |AB| ... wyznacz współrzędne punktu A
13 sty 00:50