matematykaszkolna.pl
Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b spełniających warunek aga: Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b spełniających warunek a > 2b > 1, prawdziwa jest nierówność (a2−a)/2 > ab−b
13 sty 00:25
Blee: a > 2b // wiemy, że a > 1 ... więc (a−1) > 0 // a(a−1) > 2b(a−1) a2 −a > 2ab − 2b
a2−a 

> ab − b
2 
c.n.w.
13 sty 00:46