matematykaszkolna.pl
kąty ostre trójkąta prostokątnego ziuta: Kąty ostre trójkąta prostokątnego mają miary α i β, pomiędzy którymi zachodzi związek 8sin2α + cos2β = 1. Wówczas: A. tgα =13 B. tgα =2/4 C. tgα =3/4 D. tgα = 12 Proszę o pomoc
12 sty 23:27
ABC: Lecz Ziuta gdy wytrzeźwieje człowiek wtedy inny gust ma inny smak emotka cosβ=cos(90−α)=sinα
 1 2 
9sin2α=1 , kąt ostry, to sinα=1/3 to cosα=22/3 to tgα=

=

 22 4 
odpowiedź B
12 sty 23:36
a@b: rysunek sinα=cosβ
 1 
9cos2α=1 ⇒ cosα=

 3 
a=9−1=22 tgα= ........... Odp: B
12 sty 23:56