matematykaszkolna.pl
Narysuj walec JA: Narysuj walec o wymiarach 2r=h w aksonometrii ukośnej oraz w rzutach prostokątnych, wiedząc że jego podstawa jest posadowiona na dowolnej płaszczyźnie pionowej.
12 sty 22:38