matematykaszkolna.pl
Wymień i opisz aksjomaty statyki. JA: Wymień i opisz aksjomaty statyki.
12 sty 22:36
Leszek: cialo jest w rownowadze statycznej gdy : 1) suma wektorow sil dzialajacych na cialo wynosi 0 2) suma algebraiczna momentow sil wynosi 0
13 sty 20:11