matematykaszkolna.pl
iloczyn skalarny i iloczyn zbiorów JA: Wyjaśnij pojęcie iloczyn skalarny i iloczyn zbiorów. Wykonaj odpowiednie rysunki z oznaczeniami.
12 sty 22:35