matematykaszkolna.pl
Reakcje więzów JA: Co rozumiesz pod pojęciem reakcje więzów? Naszkicuj trzy proste przykłady takich więzów.
12 sty 22:32