matematykaszkolna.pl
Dla maturzystów Saizou : Zad 1 Na okręgu i promieniu r opisano romb, a punkty styczności są wierzchołkami czworokąta ABCD. Oblicz długość boku a rombu i długości d1 i d2 przekątnych rombu,
 8 
wiedząc, że stosunek pole P1 rombu do pola P2 czworokąta ABCD jest równy

 3 
12 sty 22:00
a@b: rysunek
 1 
P(rombu) =P1=a2sinα i P(ABCD)=P2=

*|AC|*|BC|= 2r2
 2 
P1 8 2r2 3 r 3 4r3 

=


=


=

⇒ a=

P2 3 a2 8 a 4 3 
 2r 3 
h=2r i sinα=

=

⇒kąt ostry α=60o
 a 2 
zatem romb składa się z dwu trójkątów równobocznych o boku "a"
 4r3 
a=

= d1=|NL| to d2=|KM|=a3 =4r
 3 
=================================
12 sty 23:21
Saizou : @[F[Eta yy dla maturzystów, ale na zdrowie emotka
12 sty 23:28
ABC: egzaminator też musi ćwiczyć
12 sty 23:30
a@b: Sorry Nie ma maturzystów ... więc sobie ot tak....
12 sty 23:46
a@b:
 1 
Poprawiam zapis ... P(ABCD)=P2=

*|AC|*|BD|*sinα
 2 
12 sty 23:49