matematykaszkolna.pl
jak obliczyć - wyprowadzić wzór na P1 oraz P2 Zbyszek: Y=10/L * log (10) (P1/P2) jak wyprowadzić wzór na P2 oraz P1 log dziesiętny z stosunku P1 do P2
12 sty 21:54
Szkolniak:
 10 P1 
Y=

*log(

)?
 L P2 
12 sty 21:59
Zbyszek: Tak jak wyznaczyć P1 oraz P2
12 sty 22:04
Szkolniak:
YL P1 

=log(

)
10 P2 
10YL10=10logP1P2
P1 

=10YL10 ⇒P1=P2*10YL10
P2 
12 sty 22:08