matematykaszkolna.pl
Wartość oczekiwana L: Rzucamy dwiema monetami (dwu−złotową i pieciozłotową), aż uzyskamy przynajmniej raz każdy z czterech możliwych wyników. Jaka jest wartość oczekiwana liczby rzutów?
12 sty 21:18