matematykaszkolna.pl
aksjomat Wolfik: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których jednym z pierwiastków równania 8x2+(2m+1)x+2m−1=0 jest liczba m.
12 sty 20:00
ite: Wstaw m do równania w miejsce niewiadomej.
12 sty 20:03
a@b: Warunek zadania f(m)=0 ...........
12 sty 20:07
Wolfik: 10m2+3m−1=0 Δ=49 pierwiastek z delty=7
 1 
m1=−

 2 
 1 
m2=

 5 
tyle? nie muszę szukać jakoś tego drugiego pierwiastka?
12 sty 20:10
a@b: tyle
12 sty 20:12