matematykaszkolna.pl
Styczna do wielomianu Olka: Dla jakich a b c d wykres funkvji f(x) = ax3 + bx2 + cx + d jest styczny do prostych o równaniach y=2−x i y=2x w punkcie o rzednej 2?
12 sty 19:47
ABC: sprowadza się do układu 4 równań liniowych z 4 niewiadomymi f(0)=2 f(1)=2 f'(0)=−1 f'(1)=2 nie chce mi się rozwiązywać emotka
12 sty 20:37