matematykaszkolna.pl
Pochodna Matura: napisz rownania stycznych do wykresu funkcji f(x) r x2 przecinających osie układu współrzędnych xOy w takich punktach A i B, aby AOB miał pole 2.
12 sty 19:43
Matura: *f(x) = x2
12 sty 19:44