matematykaszkolna.pl
Diagonalizowalność macierzy robotyk: Czy każda macierz A ∈ C2×2 spełniająca równanie (A − I)2(A + 2I) = 0 jest diagonalizowalna? Odpowiedź uzasadnij.
12 sty 19:04