matematykaszkolna.pl
geometria analityczna Michal: Proszę o sprawdzenie odpowiedzi Oblicz pole powierzchni czworościanu rozpiętego na wektorach u = (2, −1, 1), v = (0, 3, 1), w = (1, 1, 0). Wyszło mi 14+11+5 a w odp jest 4(14 + 11) i nie wiem czy ja mam gdzies blad czy bledna jest odp.
12 sty 18:36
ABC: liczyłeś metodą taką że budowałeś 4 iloczyny wektorowe?
12 sty 18:49
Michal: Tak
13 sty 16:56
Michal: jednak nie |V x W| = 11 |U x W| = 11 AB=(−2,4,0) AC=(−1,2,−1) |AB x AC| = 25 S=1/2 (214 + 211 + 25) Tak to zrobiłem i nie wiem czy dobrze
13 sty 17:00
Maciej: up
13 sty 20:24
ABC: liczcie po ludzku Michał Maciej i reszta bandy na każdą ścianę jeden iloczyn wektorowy, potem długość tego wektora będącego iloczynem podzielić przez 2, potem zsumować cztery ściany
13 sty 20:29