matematykaszkolna.pl
aksjomat Wolfik: Wykaż, że dla x,y∊R prawdziwa jest nierówność x2−2x+2y2+8y+9≥0 dobrze przedstawiłem ten dowód? zał: x,y∊R teza: x2−2x+2y2+8y+9≥0 dowód: przekształcam równoważnie x2−2x+2y2+8y+9≥0 x2−2x+4+2y2+8y+5≥0 (x−2)2+2(y2+4y+2)+1≥0 (x−2)2+2(y+2)2+1≥0 ≥0 ≥0 >0 jak w tezie CND
12 sty 12:51
vnec: dobrze
12 sty 12:55
ABC: źle bo (y+2)2=y2+4y+4 a (x−2)2=x2−4x+4 ale po małych poprawkach będzie dobrze
12 sty 12:55
vnec: dobry sposób bądź razie
12 sty 12:56
Saizou : coś te przekształcenia nie są okej x2−2x+2y2+8y+9 ≥ 0 x2−2x+1 +2(y2+4y+4) ≥0 (x−1)2+2(y+2)2≥0
12 sty 12:57
janek191: x2 −2 x + 2y2 + 8 y + 9 ≥ 0 ( x − 1)2 + 2*( y + 2)2 ≥ 0
12 sty 12:57
ABC: emotka
12 sty 12:58
Wolfik: dziękujęemotka
12 sty 13:03