matematykaszkolna.pl
Ciągi funkcyjne funkcja: sup n fn, inf n fn, lim sup n fn, lim inf n f oraz lim n fn Bardzo proszę, czy mógłby ktoś wytłumaczyć co oznaczają dokładnie powyższe zapisy? Rozumiem, co to supremum, infimum, granica i ciąg funkcyjny, ale pomimo tego nie rozumiem tych zapisów.
11 sty 22:10