matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka akbar: ile jest liczb naturalnych od 1 do 1000 niepodzielnych ani przez 2 ani przez 3 ani przez 5
11 sty 20:07
Blee: 1000 − (liczby podzielne przez 2) − ( liczby podzielne przez 3) − (liczby podzielne przez 5) +(liczby podzielne przez 2*3 = 6) +(liczby podzielne przez (2*5 = 10) + (liczby podzielne przez 3*5 = 15) − (liczby podzielne przez 2*3*5 = 30) Do dzieła
11 sty 20:49
Mila: A− liczby podzielne przez 2 B− liczby podzielne przez 3 C− liczby podzielne prze 5 (A∪B∪C) −Liczby podzielne przez 2 lub 3 lub 5 |A∪B∪C|=|A|+|B|+|C|−|A∩B|−A∩C|−B∩C|+|A∩B∩C| |A|=500 |B|=333 |C|=200 |A∩B|=166 |A∩C|=100 |B∩C|=66 |A∩B∩C|=33 |A∪B∪C|=500+333+200−166−100−66+33=1033+33−332=734 1000−734=266 Sprawdź rachunki
11 sty 23:15