matematykaszkolna.pl
Wyznacz punkt B Bg: Osią symetrii odcinka AB gdzie A(−1,3) jest prosta y=4x−5. Wyznacz punkt B
11 sty 19:45
janek191: rysunek
 1 
y = −

x + b
 4 
 1 
3 = −

*(−1) + b
 4 
 3 
b = 2

 4 
 1 11 
y = −

x +

 4 4 
y = 4 x − 5
 1 11 
y = −

x +

 4 4 
4 x − 5 = −0,25 x + 2,75 /* 4 16 x − 20 = − x + 11 17 x = 31
 31 
x =

 17 
 124 85 39 
y =


=

 17 17 17 
 31 39 
S = (

,

)
 17 11 
B = ( a, b) więc
−1 + a 31 79 

=

⇒ a =

2 17 17 
3 + b 39 27 

=

⇒ b =

2 11 17 
 79 27 
B = (

,

)
 17 17 
11 sty 20:39
Bg: Bardzo dziękuje za pomoc.
11 sty 22:50
Bg: Skąd wzięła się 14 oraz 234 na samym początku ?
12 sty 00:18
Jolanta: y=4x−5 a=4 proste są prostopadle to a1*a2=−1
 1 
druga prosta ma a=−

 4 
 3 
2,75=2

 4 
12 sty 00:34
Jolanta:
 −1 
y=

x+b przechodzi przez punkt A(−1.3)
 4 
podstawiamy y=3 x=−1
 −1 
3=

*(−1)+b
 4 
 1 
3=

+b
 4 
 1 
3−

=b
 4 
 3 
2

=b
 4 
12 sty 00:40